لیست کنفرانس های داده کاوی در سال ۹۷

سومین کنفرانس بین‌المللی علوم تصمیم گیری هوشمند، اردیبهشت ۹۷

هشتمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی، آذر ۹۷

دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، شهریور ۹۷

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اردیبهشت ۹۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.