هشتمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی، آذر ۹۷

اطلاعات برگزاری همایش فراخوان مقاله هشتمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی، آذر ۹۷، دانشگاه کردستان ، انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران برگزار کننده: دانشگاه کردستان ، انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران مکان برگزاری: سنندج – دانشگاه کردستان امکان ارسال مقاله: بله حوزه های تحت پوشش: برق، الکترونیک • کامپیوتر، IT دبیر علمی کنفرانس: … ادامه خواندن هشتمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی، آذر ۹۷