کنگره بین‌المللی کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

High Performance Computing and Big Data Analytics Congress 2019   ایران برای دومین بار میزبان کنگره سیستم‌های کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده می‌شود. این کنگره با همکاری کنسرسیوم بین‌المللی کنگره HPCC پس از برگزاری ۲۴ ساله در اتحادیه اروپا، برای اولین بار در سال ۱۳۹۶ با حضور ۱۲ سخنران تراز اول بین‌المللی علمی … ادامه خواندن کنگره بین‌المللی کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده اردیبهشت ماه ۱۳۹۸