خوشه‌بندی (Clustering) با استفاده از شبکه عصبی نگاشت خودسازمانده (SOM)

برای دریافت فیلم آموزشی آشنایی با روش خوشه بندی شبکه عصبی خودسازمانده SOM در نرم افزار Matlab با استفاده از یک مثال کاربردی که توسط گروه داده کاوی صدرا آماده شده است با ما تماس بگیرید. گزیده ایی از این فیلم در پیج اینستاگرام گروه داده کاوی صدرا گذاشته شده است.   خوشه‌بندی (Clustering)  […]