دانلود رایگان مقالات داده کاوی

با هدف آشنایی دانشجویان و پژوهشگران با دستاوردهای ارائه شده در حوزه داده کاوی به زبان فارسی، در این پست لینک دانلود مقالات منتشر شده در حوزه داده کاوی بصورت رایگان قرار داده شده است.