بازارچه داده کاوی

مشاهده سبد خرید “یادگیری یک مدل هوشمند جهت طبقه بندی بیماران در معرض ابتلا به سرطان با استفاده از تکنیک ماشین بردار پشتیبان (SVM) در نرم افزار IBM SPSS Modeler” به سبد شما افزوده شد.

نمایش یک نتیجه